کارگاه “خانواده، صمیمیت، زندگی” همزمان با هفته ملی جمعیت با حضور تعدادی از مادران در محل کتابخانه مرکزی میبد برگزار شد.

کارگاه «خانواده، صمیمیت ، زندگی» همزمان با هفته ملی جمعیت با حضور تعدادی از مادران در محل کتابخانه مرکزی میبد برگزار شد.

کارشناس ارشد روانشناسی در این کارگاه که با همکاری کتابخانه مرکزی میبد و کانون تخصصی مشاوره و مددکاری خادمیاران رضوی برگزار شد ، گفت: خانواده‌ها از نظر محبت به فرزندان و کنترل فرزند با سه عنوان نوع استبدادی ، سهل گیر و مقتدر نامیده می شوند.

ناهید مظلوم بفرویی ادامه داد: شیوه نشان دادن محبت در خانواده‌های استبدادی تربیت فرزندان پر رو و کنترل شدید آنها است ، خانواده‌های سهل گیر نیز محبت بیش از حد اندازه به فرزندان دارند و کنترلی بر رفتار آنها ندارند.

وی افزود: خانواده مقتدر محبت کردن به فرزندان را لازم وضروری می دانند و نسبت به کنترل رفتار آنها هم توجه دارند.

کارشناس ارشد روانشناسی در ادامه با شاره به اینکه  شیوه محبت و نحوه برخورد با فرزندان درسنین مختلف باید متفاوت باشد ، انواع شیوه های مناسب محبت به فرزندان برشمرد و راهکارهایی نیز برای  سبک زندگی مطلوب و پر کردن اوقات فرزندان برای شرکت کنندگان در کارگاه ارایه داد.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی تحکیم خانواده شامل فرزندپروری ، مدیریت رفتاری با نوجوانان و مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان ابتدایی از بهمن ماه 1400 در دستور کار کتابخانه مرکزی میبد قرار گرفت.

تا کنون کارگاه های خودشناسی ، شناخت انواع نیازها و آشنایی با روش‌های حل تعارض و آموزش ارتباط با کودک و نوجوان برگزار شده‌است.