گردهمایی بزرگ ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر میبد و مسئولان اداره ورزش و جوانان استان و شهرستان در میدانگاه  پارک غدیر میبد برگزار شد.

گردهمایی بزرگ ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر میبد و مسئولان اداره ورزش و جوانان استان و شهرستان در میدانگاه  پارک غدیر میبد برگزار شد.