مسابقات فریزبی بانوان ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات در حسینیه شاه جهان آباد در 2 بخش بزرگسالان و نوجوانان برگزار شد.

مسابقات فریزبی بانوان ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات در حسینیه شاه جهان آباد در 2 بخش بزرگسالان و نوجوانان برگزار شد.

نائب رییس کمیته فریزبی میبد با اعلام این خبر گفت: با برگزاری این رقابت‌ها در بخش نوجوانان ستایش زارعشاهی با 4پرتاپ صحیح از 6 پرتاپ ،مهدیه زارعشاهی با 3پرتاپ صحیح از 6 پرتاپ( با در نظر گرفتن زمان بهتر) / و مرضیه زارعی 3 پرتاپ صحیح از 6پرتاپ (با در نظر گرفتن زمان بهتر) به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.

نغمه حاجی رشیدی افزود: در بخش بزرگسالان نیز عذرا زارعی با 7پرتاپ صحیح از 12 پرتاپ، لیلا زارعشاهی با 6پرتاپ صحیح از 12 پرتاپ  و فاطمه شیخی با 5پرتاپ صحیح از 12 پرتاپ  موفق به کسب جایگاههای اول تا سوم این مسابقات شدند.