امسال از شروع ماه محرم انتشار تصاویری از آیین های عزاداری امام حسین (ع) و 72 تن از یارانش در میبد مرتبط به اواخر دهه 40 و از دریچه دوربین دکتر محمد آقایی شهید عرصه سلامت ، چهره و ساختار 50 سال قبل این شهر تاریخی هفت هزار ساله را در اذهان مردم این شهرستان به ویژه ساکنین کوچه پس کوچه‌های بافت تاریخی محدوده مسجد جامع و محله بشنیغان زنده کرد.

امسال از شروع ماه محرم انتشار تصاویری از آیین های عزاداری امام حسین (ع) و 72 تن از یارانش در میبد مرتبط به اواخر دهه 40 و از دریچه دوربین دکتر محمد آقایی شهید عرصه سلامت ، چهره و ساختار 50 سال قبل این شهر تاریخی هفت هزار ساله را در اذهان مردم این شهرستان به ویژه ساکنین کوچه پس کوچه‌های بافت تاریخی محدوده مسجد جامع و محله بشنیغان زنده کرد.

دکتر محمد آقایی پزشک خیر و شهید عرصه سلامت زمانی که 20 ساله بود جلوه‌هایی از عزدارای مردم در ماه محرم را به تصویر کشید و انتشار تصاویر گرفته شده توسط وی در فضای مجازی ذهن مردم محله و شهر را به اواخر دهه 40 و قبل از آن پرواز داد.

زمانی که امامزاده سید صدرالدین قنبر میبد چهره کنونی نداشت و مردم با عبور از کوچه های تو در توی باریک و خاکی خود را برای شرکت در مراسم عزاداری و نخل برداری به امامزاده می‌رساندند.

خاطراتی از آذین بندی نخل و نخل برداری زمان گذشته تاکنون در فضای مجازی نقل شد خاطراتی که یک روز خاطره نبود ، مراسم هایی که برگزار شده‌است و شرح و توصیف  برگزاری آنها خاطره‌هایی از صفا و صمیمتی است که مردم در زمان‌های نه چندان دور در بین خود داشتند.

یاد دکتر محمد آقایی پزشک خیر و مردمی و شهید عرصه سلامت گرامی باد ، وی یک زمانی در عنفوان جوانی تصاویری از برگزاری مراسم‌های عزاداری گرفت و انتشار تصاویر گرفته شده توسط وی در فضای مجازی نشان داد که تصاویر همه بازگو کننده تاریخ هر شهر و دیار و یک یادگاری و یادآوری خاطرات قدیمی هستند.