تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار

فناوری اطلاعات با سرعت بسیار زیادی رو به گسترش است و تقریباً تمام شئون زندگی انسان ها را تحت سیطره خود درآورده است ، آموزش مجازی ، تجارت، بانکداری و در نهایت دولت الکترونیکی همه تحت تأثیر این پدیده ظهور کرده‌اند و به مرور جای موارد مشابه خود را که در گذشته به صورت سنتی انجام می‌شد، می‌گیرند.

فناوری اطلاعات با سرعت بسیار زیادی رو به گسترش است و تقریباً تمام شئون زندگی انسان ها را تحت سیطره خود درآورده است ، آموزش مجازی ، تجارت، بانکداری و در نهایت دولت الکترونیکی همه تحت تأثیر این پدیده ظهور کرده‌اند و به مرور جای موارد مشابه خود را که در گذشته به صورت سنتی انجام می‌شد، می‌گیرند.

در عصر حاضر اطلاعات به عنوان کالایی با ارزش، استراتژیک و عامل توسعه، نقش بسیار مهمی در میان ابزارهای قدرت کسب کرده است و به مرور خود را به عنوان بزرگترین عامل قدرتمندی کشورها و سازمان ها مطرح کرده است.

سمیه صائب نیا

از طرفی آموزش سنتی توان جذب و هضم این مجموعه از اطلاعات را هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر تجهیزات و برنامه ریزی ندارد، بنابراین نیاز به فناوری اطلاعات ضرورت می یابد.

فناوری اطلاعات متشکل از سخت افزار، نرم افزار، نیروی انسانی، اطلاعات، مدیریت، تولید و نگهداری است که در ارتباط متقابل با یکدیگرند و فضایی مملو از اطلاعات ذخیره شده به صورت نظامدار و با قابلیت دسترسی آسان پدید می آورند .

این فضا در خدمت نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار می گیرد و سبب بهره وری و افزایش کیفیت  و محصولات سازمانهای متبوع می شود.

از طرفی گسترش و توسعه روزافزون مؤسسات و سازمان‌های مختلف و افزایش شدت رقابت میان آن‌ها باعث گردیده که سازمان‌ها برای ادامه بقاء تنها به سود و منافع سازمانی خود بی‌اندیشند و برای نائل شدن به این هدف از هر عملی کوتاهی نکنند.

درصورتی‌که هر تصمیم و حرکت به‌ظاهر کوچکی که دریکی از بخش‌ها رخ دهد ، صرف نظر از تأثیرات مستقیم آن در بخش موردنظر به‌تدریج موجب تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، پنهان و آشکار و ملموس و غیرملموس در تمامی دیگر بخش‌های جامعه شده و یک سلسله کنش و واکنش‌های مداوم را در تمامی سطوح و لایه‌های جامعه به وجود می‌آورد.

این تأثیرات حتی ممکن است مهروموم‌ها به طول بیانجامد ولی به‌‌طور قطع اثر خود را خواهد گذاشت و ازاین‌رو باید توجه نمود که سازمان‌ها به هر نحوی که عمل نمایند عملکردشان روی جامعه تأثیر می‌گذارد و این تأثیر چه خوب و چه بد به خود سازمان‌ها منعکس می‌گردد.

در تحقیقی که در این زمینه در شرکت همراه اول استان اردبیل بصورت میدانی از طریق پخش پرسشنامه بین ۱۳۶ نفر از کارکنان و کارشناسان همراه اول به عنوان نمونه انجام شد نشان داد که فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین بر اساس نتایج پژوهش می توان اذعان نمود که استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سمیه صائب نیا

مدرس دانشگاه، مشاور و محقق مدیریت و کسب و کار