نخستین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401 با حضور مسئولان میبد ، مدیرکل املاک و تجهیزات مالی شرکت بازآفرینی ایران و سفیر بم و همراه با اجرای برنامه تصویرسازی توسط دانش آموزان هنرمند هنرستان هنرهای زیبا در کریاس پلاس و بازدید از مسجد جامع ، بافت سنتی راسته بازار و نارین قلعه برگزار شد. 

نخستین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ با حضور مسئولان میبد ، مدیرکل املاک و تجهیزات مالی شرکت بازآفرینی ایران و سفیر بم و همراه با اجرای برنامه تصویرسازی توسط دانش آموزان هنرمند هنرستان هنرهای زیبا در کریاس پلاس و بازدید از مسجد جامع ، بافت سنتی راسته بازار و نارین قلعه برگزار شد.