نشستی با حضور مسئولین اداره بهزیستی میبد و اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان در راستای همکاری این دو اداره در محل اداره میراث فرهنگی این شهرستان برگزار شد.

بام میبد : به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان میبد ، در این نشست که با حضور فلاح رئیس اداره بهزیستی میبد ، مشتاقیان رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان و فلاح مدیر عامل جامعه معلولین میبد صورت گرفت ،  سید محسن فلاح رئیس بهزیستی میبد ابتدا توضیحاتی در خصوص فعالیتهای بهزیستی ، مشکلات مددجویان و معلولین در خصوص اشتغال و همکاری اداره میراث در محورهای گردشگری ، اماکن تاریخی ، صنایع دستی ارائه نمود.

وی بیان داشت : معلولین شهرستان برای تسهیل گردانی کلیه امور ذکر شده آماده همکاری می باشند.

در ادامه مشتاقیان با بیان ظرفیت ها و پتانسیل فرصتهای شغلی در امور میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان میبد قول هر گونه همکاری را داد و مقرر شد تفاهم نامه ای در این ارتباط  مابین دو اداره امضاء گردد.