با راه اندازی بخش هوشمند آزانس هر فردی قصد داشته باشد به صورت اینترنتی تاکسی کرایه کند کافی است در سامانه  به جستجوی تاکسی نت آفاق بپردازد: https://cafebazaar.ir/app/com.karshasoft.taxinetafag/

با راه اندازی بخش هوشمند آزانس هر فردی قصد داشته باشد به صورت اینترنتی تاکسی کرایه کند کافی است در سامانه  به جستجوی تاکسی نت آفاق بپردازد:

https://cafebazaar.ir/app/com.karshasoft.taxinetafag/