دانش آموزان دبستان حاج سید علی میر محمدی رسیدن خود به سن تکلیف را در دارالقرآن درجوار امامزاده سید صدرالدين قنبرجشن گرفتند.

بام میبد : در این مراسم معنوی دانش آموزان پایه سوم دبستان حاج سید علی میر محمدی به همراه مادران  خود حضور داشتند.

این جشن همراه با برنامه های شاد ،متنوع و آموزنده نظیر شعرخوانی ، تغریف داستانهای قرآنی ، لطیفه گوی ،آموزش عملی بعضی از احکام، بازیهای شاد و…. با اجرای دانش آموزان و شیخ مجتبی دهقانی بود.

این جشن با شکوه دانش آموزی با قرائت شکرانه و سپس سوگند نامه جشن عبادت توسط دانش آموزان به اتمام رسید.

همچنین هدایایی  به همراه لوح یادبود به دانش آموزان اهدا شد و ضمن  پذیرایی از شرکت کنندگان در جشن با این هدف که این خاطره شیرین در اذهان دانش آموزان ثبت گردد عکس دسته جمعی گرفته شد.