پرورش بز سانن ، مرغداری و زنبورداری از جمله فعالیت های اقتصادی است که در روستای زیبا و دیدنی مرور با مشارکت و همکاری زنان و مردان در یک خانواده در کنار آنجام می گیرد.

خانواده اکبری پور از جمله خانواده های اهل مرور می باشند که همه اعضای آن خانواده در کنار هم با تلاش و با انگیزه واحدهای پرورش بز سانن ، مرغداری و زنبورداری در مرور ایجاد کرده و روز به روز به رونق کارخود افزوده اند.

جمال اکبری پور که اکنون واحدهای تولیدی خود را با کمک فرزندانش که از دیپلم تا فوق لیسانس  تحصیل علم نیز کرده اند اداره می کند از ابتدا دامداری را به عنوان شغل دوم انتخاب کرد و بعد به صورت تخصصی با ۲ هزار جوجه کار خود را شروع کرد ومجوز یک مرغداری ۱۵ هزارتولید جوجه را گرفت که با وجود آن در حال حاضر می تواند بیش از ۱۸ هزار جوجه را نیز پرورش دهد.

وی در کنار مرغداری به زنبورداری و دامداری با پرورش بز سانن پرداخته است ، پرورش بز سانن را نیز در سال ۹۱ با سه بزغاله ماده و یک نر شروع کرد و با تکثیر آنها روز به روز به رونق این مرغداری زیر نظر جهاد پرداخت.

وی تعداد کندو های زنبور خود را نیز در حال حاضر ۲۰ کندو عنوان کرد .

اکبری پور کار خود را آن طور خود و فرزندانش می گوید با سرمایه ای اندک و به مرور با ساختن فضا و نیزمهیا کردن امکانات توسعه بخشیده است و درصدد آن است اگر حمایتی از طرف مسئولین باشد همچنان کارش را توسعه دهد.

تولیدکنندگان به مراتب درآمدی کمتر ازدلالان دارند

محمد رضا اکبری پور فرزند اکبری پور که فوق لیسانس معماری است و به خاطر علاقه و ادامه دادن فعالیت پدرش این شغل را انتخاب کرده است از جمله مشکلات در حوزه فعالیت خودشان را گران بودن سویا و کمیاب بودن آن ، به صرفه نبودن سود حاصل از کاربا وجود ریسکی که این کار در صورت تلف شدن دام ها و مرغ ها دارد ، وجود دلال بازی هایی دراین شغل که به مراتب درآمدی بیش ازخود تولید کنندگان ، نبود نظارت بر شغل دامداری و مرغداری که با وجود تولید مرغ های داخلی مرغ صادراتی در سطح شهر به فروش می رسد و… بیان کرد.

به گفته فرزند دیگر اکبری پور وجود این مشکلات باعث می شود که جوجه ریزی مرغداری می تواند در سال ۶ دور جوجه ریزی باشد کاهش یابد و همچنین رونق روستاها که در حال حاضر روستائیان خواسته اند با بازگشت به محل ولادت آبا و اجداد های خود روستاها را آنجا را رونق دهند با مشکل مواجه شود و آنها مجبورمی شوند به خاطر مشکلات شغلی که  نمی توان تغییر کاربری داد کار و زندگی خود را در روستاها رها کنند.

به گفته اکبری پور زمانی که با حمایت مسئولین که می توانند با کاهش هزینه های مواد اولیه دامداری و مرغداری ، آسقالت راه روستا که به خاطر خاکی بودن آن آوردن مصالح و مواد غذایی به روستا مشکل است و کمتر راننده ای می پذیرد در راه خاکی برای آنها بارآذوقه دام بیاورد و… از روستائیان حمایت کنند می توان روستاها را آباد و زنده و در آنها اشتغال زایی کرد.

خانواده اکبری پور به صورت خانوادگی واحد های تولیدی خود می چرخانند و در این مسیر زن و مرد در کنار هم فعالیت دارند.