اين مدل كلاه با كامواي ضخيم بافته می شود  و از دور صورت شروع شده تا انتهاي پشت سر وبعد قسمت دور گردن بافت ادامه دارد . مدل كلاه يك مستطيل است كه در انتها جمع می شود . مدل بافت : يك دانه زير يك ژته ٤ دانه زير ٣ تا يكي و ٤ دانه […]

اين مدل كلاه با كامواي ضخيم بافته می شود  و از دور صورت شروع شده تا انتهاي پشت سر وبعد قسمت دور گردن بافت ادامه دارد .
مدل كلاه يك مستطيل است كه در انتها جمع می شود .

مدل بافت :

يك دانه زير يك ژته ٤ دانه زير ٣ تا يكي و ٤ دانه زير يك ژته يکدانه زير يك ژته و مجدد ، ٤ دانه زير و ٣ تا يكي و٤ تا زير تا آخر رج ادامه دهید .
رج سوم هم همينطور تكرار مي شود.

رنجهای زوج دانه ها از رو بافته می شوند .

منبع : telegram.me/banoyhonarmand