بانوان و شورای اسلامی شهر میبد

ششمین شورای اسلامی شهر میبد بدون داشتن حتی یک عضو ازجامعه بانوان به عنوان نیمی از جمعیت شهرستان و همچنین کمترین بهره مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل این قشر فعالیت دارد.

ششمین شورای اسلامی شهر میبد بدون داشتن حتی یک عضو ازجامعه بانوان به عنوان نیمی از جمعیت شهرستان و همچنین کمترین بهره مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل این قشر فعالیت دارد.

چهار ماه از فعالیت شورای اسلامی شهر میبد می گذرد و در این مدت دغدغه‌ها و مشکلات شهروندی متعددی از سوی بانوان شهر مطرح شده و از طریق گروههای اجتماعی در فضای مجازی و یا حضوری به گوش اعضای شورای اسلامی شهرستان رسانده شده است.

در روز ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ نشستی را از سوی کمیسیون فرهنگی ، ورزشی و بانوان شورای اسلامی شهر میبد با دعوت از تعدادی از بانوان شهرستان برای هم اندیشی در مورد مشکلات مطرح شده و همچنین پیگیری حمایت از برنامه های پیشنهادی بانوان برگزار کرد که البته جای بانوان فعال اجتماعی به معنی واقعی و نقش افرین در فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی شهرستان در این نشست شورا خالی بود.

بانوانی حضور داشتند که بیشتر در جایگاه یک نهاد و یا سازمان حمایت شده و یا مرتبط به نهادهای و سازمانهای رسمی کشور در شهرستان فعالیت دارند و یا بانوانی حضور داشتند که کمترین فعالیت فرهنگی اجتماعی تا کنون داشته اند یا عملکردی از فعالیتهای خود تا کنون ارایه نداده اند.

جای بانوانی که با همت و تلاش خود منشاء فعالیتهای فرهنگی اجتماعی هستند و همچنین بانوانی که حامی جامعه بانوان شهرستان در حوزه های مختلف هستند ، خالی بود.

این شورا حتی خبر نشست برگزار شده که از سوی یکی از سایتهای خبری شهرستان پوشش خبری داده شده بود را در سایت شورای شهر بازنشر نداد ، حتی دعوتی هم از مدیریت سایت خبری یاد شده که از بانوان است نیز به عمل نیاورده بود.

مدیر سایت یاد شده (پایگاه خبری بام میبد) خود سرزده با دیدن فراخوان این نشست در همان روز برگزاری در یکی از گروههای مجازی به این نشست رفت تا در جریان مسایل مطرح شده قرار گیرد.

رفع موانع استفاده از فضای امامزاده سید صدرالدین قنبر برای برگزاری برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، مورد توجه قرار دادن موضوع عفاف و حجاب و فرهنگسازی در این ارتباط ، ایجاد فضاهای ورزشی از جمله دوچرخه سواری برای بانوان در سطح شهر از جمله مطالبه و خواسته های مطرح شده از سوی بانوان در نشست برگزار شده بود.

همچنین به برنامه ریزی برنامه های شاد اجتماعی و اردوهای فرهنگی ، تفریحی و زیارتی برای ساعتهایی دور نگه داشتن خانواده‌ها و فرزندانشان از فضای مجازی اشاره شد ، همچنین آسیبهای فضای اجتماعی که گریبانگیر خانواده‌ها و فرزندان شده در این نشست از سوی بانوان شرکت کننده یادآوری  شد.

بانوان شرکت کننده در نشست مورد توجه قرار گرفتن و رفع این مشکلات و همچنین فرهنگسازی در ارتباط با ازدواج و تسهیل آن ، فرزندآوری و صیانت از کانون خانواده را نیز خواستار شدند.