شعر حافظ درمورد زندگی 07 بهمن 1400

شعر حافظ درمورد زندگی

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند/ گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

شعر
اشعاری از عبدالوهاب صادقی در رثای امام حسین (ع) 08 مهر 1396

اشعاری از عبدالوهاب صادقی در رثای امام حسین (ع)

اشعاری از عبدالوهاب صادقی شاعر میبدی که در رثای حضرت امام حسین (ع) سروده شده است .

شعری با تمام حروف الفبا برای خدا 12 مرداد 1396

شعری با تمام حروف الفبا برای خدا

شعری بسیار زیبا برای خدا