برچسب: بهزیستی

بازدید از مراکز شبه خانواده و مرکزشبانه روزی نگهداری معلولان ذهنی و روانی محبت

دادستان میبد از اختصاص مجازات‌های جایگزین حبس برای حمایت از مراکز بهزیستی خبر داد

دادستان میبد با بازدید از مراکز شبه خانواده و مرکزشبانه روزی نگهداری معلولان ذهنی و روانی محبت، فعالیت پرستاران و مربیان شاغل در این مراکز را ستود و از اختصاص ...

اجرای طرح پژوهشی آسیب‌های اجتماعی

اجرای طرح پژوهشی برون دانشگاهی “بررسی علل بروز آسیب های اجتماعی در بین دختران میبد و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن”

طرح پژوهشی برون دانشگاهی "بررسی علل بروز آسیب های اجتماعی در بین دختران در شهرستان میبد و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن" توسط سمیه صفائی فیروزآبادی، کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه ...

صفحه 1 از 8 1 2 8