ترکیدن لوله آب باعث خرابی قنات مهرجرد در شهرستان میبد گردید

ترکیدن لوله آب باعث خرابی قنات مهرجرد در شهرستان میبد گردید که به دنبال آن  فروکش کردن وسعت زیادی از پیاده رو به عمق تقریبا 11 متر را در پی داشت . بام میبد : ترکیدن لوله آب باعث خرابی قنات مهرجرد در شهرستان میبد گردید که به دنبال آن  فروکش کردن وسعت زیادی از پیاده […]

ترکیدن لوله آب باعث خرابی قنات مهرجرد در شهرستان میبد گردید که به دنبال آن  فروکش کردن وسعت زیادی از پیاده رو به عمق تقریبا 11 متر را در پی داشت .

بام میبد : ترکیدن لوله آب باعث خرابی قنات مهرجرد در شهرستان میبد گردید که به دنبال آن  فروکش کردن وسعت زیادی از پیاده رو به عمق تقریبا 11 متر را در پی داشت .

در این حادثه امداد رسانی و بیرون آوردن کارگری که در داخل قنات دچار افت فشار خون شده بود ، صورت گرفت .

عکاس : روح الله حاجی عابدی

منبع : کانال تلگرام مــیبُدیا _ https://t.me/meybodia