تیم والیبال آریا شاه جهان آباد تاسیس شده در سال ۱۳89، امسال با حمایت از بازرگانی ستاره طلایی میبد در مسابقات جام رمضان ۱۴۰۱ در میبد و اردکان شرکت کرد.

تیم والیبال آریا شاه جهان آباد تاسیس شده در سال ۱۳89، امسال با حمایت از بازرگانی ستاره طلایی میبد در مسابقات جام رمضان ۱۴۰۱ در میبد و اردکان شرکت کرد.

تیم والیبال آریا شاه جهان آباد در جام رمضان اردکان در گروه خود سوم شد و در مرحله بعد یعنی پلی آف با تیم ساختمانی پرواز روبرو گردید و در زمانی که بازی دو بر یک به نفع تیم میبد بود ، مسائل حاشیه‌ای موجب شد تیم والیبال آریا به مسابقه ادامه ندهد و بازی را ترک کند.

این تیم در مسابقات جام رمضان در میبد با پشت پشت سر گذاشتن ۵ تیم وارد مرحله پلی آف شد و تک بازی را نیز  پشت سر گذاشت و درمرحله فینال با تیم بهاران میبد روبرو شد و بازی را با برد  ۳برصفر به پایان رساند و مقام اول را کسب کرد.

تیم والیبال آریا شاه جهان آباد