اختتامیه سیزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، سومین نمایشگاه تخصصی زیلو، حصیر و دست بافته های سنتی ، نخستین جشنواره پخت نان سنتی و شب میبد با حضور مسئولان و همراه با برنامه‌های متنوع و شاد نمایش عروسکی ، اجرای سرود و هنرنمایی هانیه دهقانی هنرمند نوجوان میبدی برگزار شد.

اختتامیه سیزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، سومین نمایشگاه تخصصی زیلو، حصیر و دست بافته های سنتی ، نخستین جشنواره پخت نان سنتی و شب میبد با حضور مسئولان و همراه با برنامه‌های متنوع و شاد نمایش عروسکی ، اجرای سرود و هنرنمایی هانیه دهقانی هنرمند نوجوان میبدی برگزار شد.