برنامه شعر خوانی شاعران ایرانی و خارجی شرکت کننده در چهارمین کنگره بین المللی شعر توحیدی با حضور مسئولان در هتل سنتی گلشن برگزار شد.

برنامه شعر خوانی شاعران ایرانی و خارجی شرکت کننده در چهارمین کنگره بین المللی شعر توحیدی با حضور مسئولان در هتل سنتی گلشن برگزار شد.