مجمع گفتمان ولایت با حضور آیت الله مدرسی مدرس حوزه علمیه یزد و استادیاران ، سرمربیان و مربیان شجره طیبه صالحین از شهرهای استان یزد در دانشگاه آزاد اسلامی میبد برگزار شد و شرکت کنندگان از گنجینه معنوی شهدای میبد نیز بازدید کردند.

مجمع گفتمان ولایت با حضور آیت الله مدرسی مدرس حوزه علمیه یزد و استادیاران ، سرمربیان و مربیان شجره طیبه صالحین از شهرهای استان یزد در دانشگاه آزاد اسلامی میبد برگزار شد و شرکت کنندگان از گنجینه معنوی شهدای میبد نیز بازدید کردند.