آیین بزرگداشت چهلمین روز درگذشت محمدعلی اسلامی ندوشن همراه با سخنرانی دکتر رضا دواری اردکانی رییس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و محمدجعفر یاحقی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت ویدیو کنفرانس در دانشگاه میبد برگزار شد.

آیین بزرگداشت چهلمین روز درگذشت محمدعلی اسلامی ندوشن همراه با سخنرانی دکتر رضا دواری اردکانی رییس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و محمدجعفر یاحقی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت ویدیو کنفرانس در دانشگاه میبد برگزار شد.

این آیین با حضور اصغر دادبه استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و حافظ شناس ، استاد محمد رهبران خوشنویس به نام استان یزد، حسین مسرت از پژوهشگران و مصححّان متون کهن و کتابشناسان و یزدشناسان شناخته شده کشور ، مسعود جندقی پدر صنعت کاشی میبد و علی معین صمدانی یکی از مدیران صنعت این شهرستان برگزار شد.