سمینار تخصصی هنر و کودک در  سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد برگزار شد و از کودکان هنرجوی کلبه هنر که به جشنواره های ملی و بین المللی راه یافته‌اند ، تجلیل شد.

سمینار تخصصی هنر و کودک در  سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد برگزار شد و از کودکان هنرجوی کلبه هنر که به جشنواره های ملی و بین المللی راه یافته اند ، تجلیل شد.