مسابقات کاراته آقایان ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات میبد با شرکت 85 نفر در قالب پنج تیم در سالن تلاش برگزار شد.

مسابقات کاراته آقایان ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات میبد با شرکت 85 نفر در قالب پنج تیم در سالن تلاش برگزار شد.

احمد علی ابوالحسنی رییس هیات کاراته میبد با بیان اینکه این رقابتها در پنج رده سنی برگزار گردید نتایج را به این شرح اعلام کرد:

رده سنی خردسالان(متولدین سالهای 90 و 91)

سید حسین موسوی ، امیرعلی زارعی و محمدطاها شفیعی در وزن20- و در وزن 25- ابوالفضل مختاری ، امیرحسین سیاری و محسن موفق به کسب مقامهای اول تا سوم شدند.

در وزن 30- نیز حسین خاکزار ، علیرضا گلمحمدی و علیرضا زارع و در وزن 35- سجاد موتاب ، امیرحسین ملک فر و علیرضا ساداتی حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

امیررضا زارعشاهی ، ابوالفضل امامی و سهیل شکوری هم در وزن 40- و احمدرضا خلیلی ، حسین آیت و متین سالاری نیز در 40+ درجایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

 

رده سنی نونهالان (متولدین سالهای 88 و 89)

ابوالفضل زارعشاهی ، رضا کریمی و محمد جواد زارع در وزن 30- و امیرحسین دهقانی ، یاسین برزگر و پارسا زارعی نیز در وزن 35- جایگاه‌های اول تا سوم را به دست اوردند.

محمد مهدی ریاحی ، امیرعلی فلاح و سجاد امامی هم در وزن 40- و امیرمحمد فلاح ، رضا گراوند و یاسین زارعشاهی نیز در وزن 45- صاحب مقام‌های اول تا سوم شدند.

در وزن 50- نیز محمد جواد دهقان ، محمد رضا زارع و امیرمحمد جعفری پور و در وزن 50+ هم امیرعلی حسنی ، پارساقاسمی علیرضا فتحی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

 

رده سنی نوجوانان (متولدین سالهای 86 و 87)

محمد علی زرافشان ، محمد رضا چوپان و هادی زارعس در وزن 50- صاحب جایگاه‌های اول تا سوم شدند.

در وزن 60- نیز محمد حسین زارعشاهی ، ابوالفضل زارع و امیرحسین زارعی و در وزن 60+ هم ابوالفضل ، سید ابوالفضل میرزابابایی و سید عرفان سید موسوی مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

رده سنی جوانان (متولدین سالهای 83 ، 84 و 85)

مسعود جعفریان ، اویس برزگر و محسن رساگل در وزن 60- و محمدحسین ریاحی و سبحان شکوری نیز در وزن 70- در جایگاه‌های اول تا دوم قرار گرفتند ، این وزن برنده جایگاه سوم نداشت.

در وزن 70+ هم محسن زارعی و امیر حسین پایمرد به ترتیب اول و دوم شدند و این وزن نیز مقام سومی نداشت.

 

رده بزرگسالان

در این رده نیز در وزن 70- علی زارعشاهی ، حسین کوچکی نژاد و امیرحسین زارعشاهی و در ورزن 70+ مجتبی شکوهی ، ابوالفضل کارگر و حسین مبینی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم هر وزن را به دست اوردند.