مسابقات طناب زنی پسران ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات میبد در سالن ورزشی شهید مبینی برگزار شد.

مسابقات طناب زنی پسران ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات میبد در سالن ورزشی شهید مبینی برگزار شد.

رقابتهای طناب زنی با استقبال کودکان و نوجوانان برگزار گردید و در پایان نیز نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان میبد اسماعیل زارع ،حبیب الله جنتیان  به ترتیب موفق به کسب مقامهای اول و دوم شدند.

محمدرضا بیکی و محمد صادق دهقانی نیز مشترکا مقام سوم را به دست آوردند.