مسابقات فوتبال دستی بانوان ویژه دومین المپیاد محلات میبد و به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت با حضور بیش از 35 نفر در محل سالن ورزشی تلاش میبد برگزار شد.

 

مسابقات فوتبال دستی بانوان ویژه دومین المپیاد محلات میبد و به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت با حضور بیش از 35 نفر و در محل سالن ورزشی تلاش میبدبرگزار شد.

این مسابقات به همت هیئت انجمن های ورزشی مسابقات فوتبال دستی بانوان انجام شد و در پایان نفرات برتر اعلام شدند.

 زهرا زارعشاهی وعاطفه زارعی در این مسابقات به طور مشترک موفق به کسب  مقام اول شدند و  ملیحه آزادی ومحدثه زارعشاهی نیز مشترکا مقام دوم را به دست آوردند.

نجمه زارعشاهی و نفیشه زارعشاهی هم به طور مشترک در جایگاه سوم مسابقات برگزار شده قرار گرفتند.