مسئولان برای تامین امنیت و ساماندهی پارکهای شهر همکاری کنند

فرماندار میبد همکاری شهرداری و همه مسئولان مرتبط برای رصد ، تامین امنیت و ساماندهی پارکهای شهر و تامین امکانات مورد نیاز شهروندان و گردشگران در این فضاهای شهری را خواستار شد.

فرماندار میبد همکاری شهرداری و همه مسئولان مرتبط  برای رصد ، تامین امنیت و ساماندهی پارکهای شهر و تامین امکانات مورد نیاز شهروندان و گردشگران در این فضاهای شهری را خواستار شد.

سید جمال سجادی پور روز شنبه در نشست فرهنگ عمومی افزود: برای ساماندهی پارکها و رفع آسیبها و حواشی مرتبط باید طرحی مدون و عملیاتی  ارایه شود.

وی برگزاری مراسم‌های جشن به مناسبتهای گوناگون  را نیز یادآور شد و اظهار کرد: در برگزاری بعضی از مراسم‌ها هنجار شکنی هایی دیده می‌شود که با توجه به اینکه نمی توان و نباید این برنامه‌های مردمی را حذف کرد باید نشستهایی با حضور مسئولان مرتبط برای تعیین متولی و هماهنگی ارایه مجوز و انجام اقدامات لازم  برای مواجه نشدن با هنجارشکنی در برگزاری برنامه‌های جشن برگزار شود .

فرماندار میبد همچنین با بیان اینکه 34 مصوبه در سال 1400 در شورای فرهنگ عمومی مصوب شده‌است از مسئولان درخواست کرد که برای تهیه تقویم فرهنگی شهر به عنوان یکی از مصوبه های سال  گذشته و مورد تاکید آیت الله اعرافی امام جمعه میبد پیشنهادات و نظرات خود را برای جمع‌بندی ارسال کنند.

وی ظرفیت های فضای مجازی برای فرهنگ سای موضوع‌های مختلف و اطلاع رسانی را نیز بیان کرد و بر برگزاری نشستهای تخصصی برای ساماندهی این فضا که همراه با آسیبهایی نیز می باشد، تاکید کرد.

شهردار میبد نیز گفت:شهرداری متولی احداث ، نگهداری و تا اندازه مباحث امنیتی ، اجتماعی و فرهنگی پارکها است و دست نیاز به سوی همه ارگانها ، سازمانهای شهر و در راس همه فرمانداری برای تامین موارد خواسته شده و درخواستهای مطرح شده از سوی شهروندان دارد.

مجید بهارستانی در مورد جشن‌های محله‌ای و مردمی گفت : متولی جشن‌ها شهرداری نمی تواند باشد شهرداری برای مسدود نشدن مسیرهای برگزاری جشن‌ها و احداث مسیرهای فرعی می‌تواند راهنمایی کند و  اقداماتی انجام دهد.

وی همچنین افزایش دادن نیروهای شهرداری به ویژه در حوزه امور اجرایی اشاره کرد و در ارتباط با ساماندهی آرامستان‌ها نیز گفت: نشست‌های متعددی با کارشناسان در این ارتباط برگزار شده‌است و طرحی نیز مورد مطالعه و تدوین قرار گرفته است.

در این نشست موضوع‌های مختلف تجمیع آرامستان‌های شهر و ضرورت اندیشیدن فرهنگ‌سازی این موضوع در بین مردم ، در نظر گرفتن سه مکان در شهر برای تجمیع آرامستان‌ها با توجه به درخواست آیت الله امام جمعه شهرستان ، لزوم همکاری های تشکل های محله ای در این ارتباط برای فرهنگسازی ، وضعیت نامطلوب آرامستان مرکزی شهر و همچنین  ناهنجاری‌های برگزاری مراسم های جشن و آسیبهای فضای مجازی مطرح و هم اندیشی شد.