مسابقات میت زنی ویژه دومین المپیاد محلات میبد با حضور 32 ورزشکار به همت هیات کنگ فو میبد در باشگاه ابوالفضلی کوچه باغ برگزار شد.

مسابقات میت زنی ویژه دومین المپیاد محلات میبد با حضور 32 ورزشکار به همت هیات کنگ فو میبد در باشگاه ابوالفضلی کوچه باغ برگزار شد.

این مسابقات در بخش آقایان در 6 رده سنی و 2 شرکت کننده در بخش بانوان در رده سنی خردسالان برگزار شد.

رده سنی نونهالان به پنج گروه تقسیم شدند و در پایان نفرات برترگروه های سنی به شرح زیر اعلام شد:

در گروه سنی خردسالان حسین زارعشاهی و ایلیا یزد به ترتیب حائز مقامهای اول تا دوم شدند و امیر محمد فلاحیان و محمد یاسین امامی مشترکا موفق به کسب مقام سوم شدند.

در گروه یک نونهالان محمد طاها امامی ، محمد طاها زارع و سید علی میروکیلی مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند و در گروه دوم نونهالان نیز محمد معین خباز ، ابوالفضل زارعشاهی مقامهای اول و دوم را حائز شدند و دانیال شمس و بنیان مهر اندیشان نیز کشترکا سوم شدند.

در گروه سوم نونهالان هم سامان شاهرودی و ایمان شاه محمدی موفق به کسب رتبه های اول و دوم شدند و محمد متین دهقان و محمد سینا برزگری نیز مشترکا مقام سوم را کسب کردند ، محمد مهدی نارویی و مجتبی آخوندزاده نیز حائز مقامهای اول و دوم در گروه چهارم نونهالان شدند و امیر و حسین خمر و سید رسول میروکیلی نیز مشترکا مقام سوم این گروه را به دست آوردند.

محمد امین فلاح و احسان شاه محمدی در گروه پنجم نونهالان به عنون نفرات اول و دوم معرفی شدند و  امیرحسین عرفانی موحد و ابولفضل بامدادی نیز مشترکا در این گروه در ره سنی نونهالان سوم شدند.

در گروه سنی نوجوانان محمد باقر یزدی و امیرحسین صباغ و در گروه جوانان نیز سید کمیل نقیبی زاده و ابوالفض دهقان موفق به کسب مقامهای اول و دوم شدند.

همچنین در گروه سنی ابوالفضل یزدی ، جمال زارع و مجتبی زارع مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و محمد زارعشاهی و امید امیدوار نیز در جایگاههای اول و دوم رده سنی پیشکسوتان قرار گرفتند.

سلاله امیدوار و ساجده امیدوار نیز به ترتیب موفق به کسب مقام‌های اول و دوم در رده سنی نونهالان در بخش بانوان شدند.