مسابقات فینس و پاورلیفتینگ (پرس سینه) آقایان ویژه المپیاد وزرشی محلات میبد درسه رده های سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و به نفرات اول تا سوم هدایایی تقدیم می‌شود.

مسابقات فینس و پاورلیفتینگ (پرس سینه) آقایان ویژه المپیاد وزرشی محلات میبد درسه رده های سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و به نفرات اول تا سوم هدایایی تقدیم می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان میبد مسابقات فینس همراه با کاپ نیمی برگزار شد و نتایج حاصل شده در هر رده سنی به شرح زیر است:

در رده سنی نوجوانان امیرحسین صمدی و یوسف دهقانی به ترتیب موفق به کسب مقام‌های اول و دوم شدند و محمد محمدی و اسدالله امامی نیز به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

در رده سنی جوانان نیز امیر حسین گمره  و محمد حسین زارع مهرجردی اول و دوم شدند و مختار کارگر و محمد حسین صباغی فیروزآبادی نیز مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفتند.

علی محمد قاسمی پور و حسن دهقانی نیز مقامهای اول و دوم در رده سنی بزرگسالان را کسب را کردند و علی آقایی و مهرشاد وارستگان نیز به طور مشترک سوم شدند.

نتایج مسابقات پاورلیفتینگ (پرس سینه) :

مسابقات پاورلیفتینگ (پرس سینه) ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات در 2 رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد.

این مسابقات در رده سنی نوجوانان در هفت وزن و در رده سنی جوانان در پنج وزن برگزار گردید و نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.

رده سنی نوجوانان

در این رده سنی در وزن 50- علیرضا حیدری و امیرحسین چترفیروزه مقامهای اول و دوم را کسب کردند و در وزن 55- محمد محمدی ، اسدالله امامی و سید علی  ماه‌گل به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

در وزن 65- امرحسین زارعی مقام اول را کسب کرد و در وزن 75- امید حقیری و صادق دهقانی مقامهای اول و دوم را به دست آورند.

عادل زارعی در وزن 85- و محمد جواد زارع در وزن 95 و سینا خادمی در وزن 105+ حائز مقام‌های اول شدند ، این وزنها مقام دوم و سوم نداشت.

رده سنی جوانان :

در وزن 55- امیرمحمد دارایی منش مقام اول را حائز شد و در وزن 65- هاشم زارع ، محمد پایدار و بهنام ملاصادقی مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.

در وزن 85- حامد زمانی ، حمید قانعی و علی امامی در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند و در وزن 95- نیز اشکان رحمانی ، رضا آزاد و سید محمد نقیبی زاده مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

حمید رضا زارعی و محمد فیاضی هم حائز مقامهای اول و دوم در وزن 105+ شدند.