فرماندار میبد گفت: جامعه به مجموعه‌های توانمند در فراهم آوردن زمینه انجام کارهای گروهی توسط نوجوانان و جوانان و توانمند شدن آنها نیاز دارد ، این تشکل‌ها نقش مهمی در شکل گیری شخصیت اجتماعی بچه‌ها و افزایش توان آنان برای مقابله با مشکلات و چگونگی تصمیم گیری دارند.

فرماندار میبد گفت: جامعه به مجموعه‌های توانمند در فراهم آوردن زمینه انجام کارهای گروهی توسط نوجوانان و جوانان و توانمند شدن آنها نیاز دارد ، این تشکل‌ها نقش مهمی در شکل گیری شخصیت اجتماعی بچه‌ها و افزایش توان آنان برای مقابله با مشکلات و چگونگی تصمیم گیری دارند.

سید جمال سجادی پور در مراسم شروع به کار طرح مانا در یکی از موسسه‌های هم سو با بهزیستی افزود: جوانان ما باید بتوانند خواسته خود را بیان کنند ، مشارکت اجتماعی در جامعه داشته باشند و در آینده زندگی خود به خوبی تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: راه مقابله با بسیاری از آسیبهای اجتماعی که جامعه با آنها درگیر است توانمند سازی بچه‌ها و فراهم آوردن زمینه برای آموختن مهارت‌های زندگی به آنها در کنار تحصیل علم است.

اجرای طرح مانا در میبدرییس اداره بهزیستی میبد هم گفت: طرح مانا طرحی است که به مدت پنج سال است که در سطح استان و شهرستان انجام می شود و سال گذشته این طرح اجتماع محور در سه محله و امسال در پنج محله و هر محله با حضور 2 گروه دختران و پسران از سن 15 سال تا 17 اجرا می‌شود.

سید محسن فلاح افزود: بچه‌ها در قالب این طرح مطالبه گری صحیح و انجام کارهای گروهی را یاد می‌گیرند و همچنین چگونگی نوشتن پروژه با موضوع‌های مختلف و دفاع از پروژه خود را می آموزند.

وی با اشاره به فعالیت 20 موسسه فعال زیر مجموعه بهزیستی شامل 13 موسسه خیریه و هفت موسسه همسو با بهزیستی اطهار کرد: امروز طرح مانا در یکی از موسسه‌های هم سو با بهزیستی افتتاح شد و موسسه‌هایی مانند این موسسه انجام دهنده کارهای متنوع آموزشی و اجرای طرح‌های  محول شده به آنها از سوی اداره بهزیستی هستند.

رییس اداره بهزیستی میبد همچنین با تشکر ازهمکاری اداره‌های بهداشت و آموزش پرورش در اجرای طرح اظهار امیدواری کرد تا با اجرای چنین طرح‌هایی نسل خوب و سالم تحویل جامعه دهیم.

مرکز شهرستان ۱۰۷ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار دارد.