خبرنگاران به همراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر میبد از پروژه‌های انجام شده و در حال انجام از جمله آسفالت معابر و مرمت بافت تاریخی در محله کوچُک بازدید کردند.

خبرنگاران به همراه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر میبد از پروژه‌های انجام شده و در حال انجام از جمله آسفالت معابر و مرمت بافت تاریخی در محله کوچُک بازدید کردند.

شهردار میبد در این بازدید توضیحاتی را در مورد انجام پروژه‌ها ارایه داد و از همکاری اعضای شورای اسلامی شهر  و پرسنل شهرداری در این ارتباط قدردانی کرد.