حضور نجاتگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر میبد در مانور آمادگی در برابر سیل

داوطلبان جمعیت هلال احمر میبد همراه با خودرو و تجهیزات درمانور آمادگی در مقابل سیل و تخلیه سیلاب حضور یافتند و  توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

داوطلبان جمعیت هلال احمر میبد همراه با خودرو و تجهیزات درمانور آمادگی در مقابل سیل و تخلیه سیلاب حضور یافتند و  توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.