همایش شیرخوارگان حسینی در میبد

همایش شیرخوارگان حسینی با حضور تعداد زیادی از بانوان که کودکان شیرخوار خود را بر دستان خود گرفته و با حضرت رباب (س) مادر علی اصغر طفل ۶ ماهه واقعه کربلا هم نوایی کردند و با مداحی آقایان سید رضا نریمانی و سید مرتضی سجادی و با سخنرانی شیخ مرتضی دهقانی در مصلی آیت الله اعرافی میبد برگزار شد.

همایش شیرخوارگان حسینی با حضور تعداد زیادی از بانوان که کودکان شیرخوار خود را بر دستان خود گرفته و با حضرت رباب (س) مادر علی اصغر طفل ۶ ماهه واقعه کربلا هم نوایی کردند و با مداحی آقایان سید رضا نریمانی و سید مرتضی سجادی و با سخنرانی شیخ مرتضی دهقانی در مصلی آیت الله اعرافی میبد برگزار شد.