مسابقات شطرنج هفتگی به مناسبت هفته دولت در میبد

مسابقات شطرنج هفتگی به مناسبت هفته دولت با حضور 50 شطرنج‌باز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میبد برگزار گردید.

مسابقات شطرنج هفتگی به مناسبت هفته دولت با حضور ۵۰ شطرنج‌باز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میبد برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این دور از مسابقات درهفت دور به روش سویئسی به رقابت پرداختند و در پایان نفرات اول تا پنجم معرفی شدند.

سید علی دانشوریان با کسب ۶ امتیاز ، امیرمحمد مهدوی فر با کسب ۶ امتیاز و  مهیار اشرفی با کسب ۵٫۵ امتیاز به ترتیب موفق شدند مقامهای اول تا سوم را به دست آورند.

سید محمد امین موسوی با کسب ۵٫۵ امتیاز و امید امامی با کسب ۵ امتیاز نیز مقامهای چهارم و پنجم را کسب کردند.

هیات شطرنج میبد