دختران یزدی در المپیاد ورزشی کشور ویژه دانش آموزان سمپادی خوش درخشیدند

تیم شطرنج دختران متوسطه دوره دوم مدارس استعدادهای درخشان استان یزد در المپیاد ورزشی کشور ویژه دانش آموزان سمپادی خوش درخشیدند و افتخاری دیگر برای جامعه شطرنج استان یزد کسب کردند.

تیم شطرنج دختران متوسطه دوره دوم مدارس استعدادهای درخشان استان یزد در المپیاد ورزشی کشور ویژه دانش آموزان سمپادی خوش درخشیدند و افتخاری دیگر برای جامعه شطرنج استان یزد کسب کردند.

تیم شطرنج دختران متوسطه دوره دوم مدارس استعداد های درخشان متشکل از خانمهامهرنوش مفیدی،ملیکا دهقانپورو اعظم مشکابادیان در مسابقات  المپیاد استعدادهای درخشان که از تاریخ ۱۳لغایت ۱۶شهریور در رامسر برگزار شد ، موفق به کسب مقام دوم تیمی و مدال نقره شدند.

جواد اسحاقیه رییس هیات شطرنج میبد با تبریک این موفقیت به مقام آوران استان یزد ، اعظم مشک آبادیان را از شطرنج بازان میبدی و عضو تیم شطرنج استان یزد معرفی کرد .

درخشش دختران شطرنج باز یزدی در المپیاد ورزشی کشور ویژه دانش آموزان سمپادی