تجلیل از افتخارآفرینان مسابقات جهانی کودکان هوشمند

علی رضازاده، پارسا کیان فرد و ثنا دهقانی دانش آموزان خوش استعداد میبدی که با کسب رتبه قهرمانی کودکان هوشمند درمسابقات جهانی تایلند، خود را برای مسابقات جهانی کره جنوبی آماده می کنند ، توسط مدیرعامل شهرک صنعتی مورد تجلیل قرار گرفتند.

علی رضازاده، پارسا کیان فرد و ثنا دهقانی دانش آموزان خوش استعداد میبدی که با کسب رتبه قهرمانی کودکان هوشمند درمسابقات جهانی تایلند، خود را برای مسابقات جهانی کره جنوبی آماده می کنند ، توسط مدیرعامل شهرک صنعتی مورد تجلیل قرار گرفتند.

محمد رضا ماندگاری مدیرعامل شهرک صنعتی در این مراسم تجلیل برگزار شده در دفتر شهرک صنعتی جهان آباد میبد با اظهار خشنودی از شنیدن خبر موفقیت نوجوانان میبدی گفت: ان شاءالله مسئولان تهمیداتی بیاندیشند تا علاوه بر کشف و پرورش کودکان و نوجوانان خوش استعداد، زمینه استفاده و بهره برداری از توانایی آنان برای ساختن جامعه ای بهتر فراهم شود.

والدین دانش آموزان نیز با بیان گوشه ای از زحمات و تلاش فرزنداشان برای رسیدن به موفقیت در این عرصه از مسئولان شهرستان و استان درخواست کردند تا از آنها برای حضوردر مسابقات جهانی کره جنوبی که در دی ماه برگزار می شود و کسب افتخاری دیگر برای کشور، حمایت و یاری کنند.

روابط عمومی شهرک صنعتی