نمایشگاه یلدای فاطمی با همکاری مجموعه فرهنگی امامزاده سید صدرالدین قنبر ، گروه خوراکی های سنتی میبد و شرکت تعاونی نسیم بهار خاتون و با حضور مجید بهارستانی شهردار میبد ، جواد فیاضی رییس شورای اسلامی شهر میبد ، سمیه مرادی روابط شهرداری و خلیل دلاوری از مسئولان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دایر شد.

نمایشگاه یلدای فاطمی با همکاری مجموعه فرهنگی امامزاده سید صدرالدین قنبر ، گروه خوراکی های سنتی میبد و شرکت تعاونی نسیم بهار خاتون و با حضور مجید بهارستانی شهردار میبد ، جواد فیاضی رییس شورای اسلامی شهر میبد ، سمیه مرادی روابط شهرداری و خلیل دلاوری از مسئولان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دایر شد.