دیده بان همیشه بیدار زندگینامه شهید اسماعیل شهابی طرفی است که به قلم شیوای فرحناز فروغیان در 146 صفحه نوشته شده و در سال 1400 توسط انتشارات راه ماندگار(وابسته به مرکز حفظ آثار سپاه ولی عصر (عج)به زیور طبع آراسته شده است.

دیده بان همیشه بیدار زندگینامه شهید اسماعیل شهابی طرفی است که به قلم شیوای فرحناز فروغیان در ۱۴۶ صفحه نوشته شده و در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات راه ماندگار(وابسته به مرکز حفظ آثار سپاه ولی عصر (عج)به زیور طبع آراسته شده است.

دیده بان همیشه بیدار زندگینامه شهیدی است که در اوج جوانی به جبهه می رود و به عنوان دیده بان در خط مقدم جبهه فعالیت میکند سپس درست یک ماه مانده به قطع نامه ۵۹۸شورای امنیت از ناحیه گردن مورد اصابت تیر مستقیم از سوی دشمن قرار می گیرد.

اسماعیل شهابی طرفی جوانی عرب زبان از خطه خوزستان از ناحیه گردن قطع نخاع میشود و مدت ۲۸سال در بستر بیماری بدون هیچ حرکتی می افتد و سرانجام بعد از سالها رنج و درد به شهادت می‌رسد.

روح بلندش شاد و یادش ماندگار