رئيس سازمان حفظ نباتات : خسارت ناشي از آفت بيماري در كشاورزي كمتر از كم آبي و خشكسالي نيست. به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد؛ هفتمين كار گروه خشكسالي ، سرمازدگي، و ساير مخاطرات بخش كشاورزي استان با حضور رئيس حفظ نباتات كشور، مدير كل بحران استان ،اعضاي كارگروه حشكسالي سرمازدگي و […]

رئيس سازمان حفظ نباتات : خسارت ناشي از آفت بيماري در كشاورزي كمتر از كم آبي و خشكسالي نيست.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد؛ هفتمين كار گروه خشكسالي ، سرمازدگي، و ساير مخاطرات بخش كشاورزي استان با حضور رئيس حفظ نباتات كشور، مدير كل بحران استان ،اعضاي كارگروه حشكسالي سرمازدگي و ساير مخاطرات استان،معاون پارك علم و فن آوري، مديريت پست بانك استان و تني چند از از مديران و كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي در محل سالن اجتماعات اين سازمان برگزار گرديد.

در اين جلسه دكتر باغستاني با تشكر از اقداماتي خوبي كه در استان يزد در مبارزه با آفت مگس ميوه مديترانه اي انجام شده است . گفت هم اكنون اين آفت از قرنطينه خارج شده است و تقريباً همه استانهاي كشور در گير اين آفت هستند.

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور با بيان اينكه خسارت ناشي از آفت بيماري در كشاورزي كمتر از كم آبي و خشكسالي نيست افزود:.متاسفانه ساليانه 42تا 45 درصد از محصولات كشاورزي دنيا بر اثر آفات و بيماريهاي گياهي از بين مي روند.

وي با بيان اينكه بخواهيم يا نخواهيم تغيرات اقليمي اتفاق افتاده و اين تغيرات پيامدها و خساراتي بخصوص براي كشورهايي همچون كشور ما در بردارد گفت : بر اساس پيش بيني فائو اگر وضعيت كشاورزي به همين منوال باشد تا سال 2050 ميزان توليدات محصولات كشاورزي كشور هايي مثل ما 40 تا 45 درصد كاهش خواهد داشت.

دكتر باغستاني با بر شمردن پيامدهاي تغيرات اقليمي افزود: يكي از پيامدهاي گرم شدن هوا افزايش آفت ها و رشد بيماريهاي گياهي است كه علاوه بر به خطر افتادن سلامت انسانها باعث كاهش شديد توليدات كشاورزي خواهد شد و اين خود مشكلات اجتماعي از قبيل تخليه روستاها ، مهاجرت به شهرها ،افزايش حاشيه نشيني شهرها و.. را به همراه خواهد داشت.

اي مقام مسئول با اشاره به پاره اي از مسايل و مشكلات موجود مهمترين وظيفه بخش دولتي را افزايش سطح آگاهي مردم و كشاورزان و همچنين جلب اعتماد انها داتست و خواستار توجه ويژه همه به اين موضوع يعني مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي شد .وي همچنين نقش رسانه ها را در اين خصوص بسيار مهم و باهميت دانست و از آنها درخواست كرد تا مديريت حفظ نباتات استان را در راستاي مبارزه با آفات بخصوص آفت مگس ميوه مديترانه اي كمك و همراهي كنند.

درادامه اين جلسه مهندس فتاحي مدير حفظ تباتات استان گزارشي از آخرين اقدامات استان در ارتباط با مبارزه با آفت مكس مديترانه اي ارائه كرد. همچنين دكتر وظيفه دوست از شركت سرايكو و دكتر دهقان باغي از پارك علم و فن آوري طرح و پروژه خود درزمينه هاي بانك اطلاعات بخش كشاورزي و افزايش بهره وري و مصرف بهينه اب را تشريح كردند.