استقلال بودجه‌اي استان يزد را يك تصور اشتباه است

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد با تشريح درآمد و هزينه مصوب و عملكردي استان و عدم توازن بين آنها، امكان استقلال بودجه‌اي استان يزد را يك تصور اشتباه خواند. خبرگزاری ایسنا – منطقه يزد، «حميدرضا نصيري‌زاده» امروز در جمع خبرنگاران به وضعيت درآمد و هزينه استان اشاره و اظهار كرد: ميزان درآمد مصوب […]

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد با تشريح درآمد و هزينه مصوب و عملكردي استان و عدم توازن بين آنها، امكان استقلال بودجه‌اي استان يزد را يك تصور اشتباه خواند.


خبرگزاری ایسنا – منطقه يزد، «حميدرضا نصيري‌زاده» امروز در جمع خبرنگاران به وضعيت درآمد و هزينه استان اشاره و اظهار كرد: ميزان درآمد مصوب استان در سال گذشته 1254 ميليارد تومان بود كه براساس عملكرد استان اين ميزان بيش از آنچه مصوب شده بود يعني 1272 ميليارد تومان محقق شد.

وي درآمد مصوب امسال استان را 1371 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: البته 95 درصد از اين درآمد‌ها از محل ماليات‌ها و پنج درصد از محل ساير منابع تامين خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: البته 43 درصد از مجموع درآمدهاي مالياتي استان از محل افراد حقيقي غيردولتي(شركت‌ها) تامين مي‌شود كه 90 درصد از اين ميزان متعلق به تنها چهار شركت بزرگ استان ‌است.

نصيري‌زاده همچنين اعلام كرد: 30 درصد درآمدهاي مالياتي استان نيز از طريق ماليات بر ارزش افزوده تامين مي‌شود كه از طريق مصرف‌كنندگان نهايي دريافت مي‌شود.

به گفته وي، ماليات ارزش افزوده مصوب استان در سال 95 معادل 448 ميليارد تومان بوده كه 381 ميليارد تومان آن محقق شده و براي امسال نيز 451 ميليارد تومان منظور شده كه بعيد است تحقق يابد.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در ادامه به هزينه‌هاي استان نيز اشاره كرد و گفت: هزينه‌هاي جاري استان كه عمدتاً مربوط به پرداخت حقوق كاركنان 23 دستگاه اجرايي استان است، در سال گذشته 160 ميليارد تومان بوده كه امسال به 190 ميليارد تومان افزايش يافته است.

وي در مورد هزينه‌هاي عمراني نيز اظهار كرد: اين هزينه‌ها در بخش ملي استاني در سال 95 معادل 67 ميليارد تومان بوده كه 66.7 ميليارد تومان ان محقق شده و براي امسال نيز 85 ميليارد و 400 ميليون تومان مصوب شده است.

نصيري‌زاده دز اين رابطه از تخصيص كامل دو درصد اعتبارات نفت به مقدار 16 ميليارد تومان در سال گذشته خبر داد و گفت: اين اعتبار براي سال جاري 48 ميليارد تومان مصوب شده است.

وي ميزان تحقق اعتبارات تملك استاني سال گذشته را 47 ميليارد تومان از مجموع 106 ميليارد تومان مصوب ذكر كرد و افزود: امسال اين ميزان براي استان 109 ميليارد تومان مصوب شده است.

وي همچنين از تخصيص 63 ميليارد تومان براي ارتقاي شاخص‌هاي توسعه اقتصادي استان در سال 1396 خبر داددو افزود: از محل اعتبارات 0.27 درصد ماليات بر ارزش افزوده براي اختصاص به ورزش و جوانان استان نيز 12.3 ميليارد تومان به استان اختصاص يافته و استان يزد از جمله اولين استان‌هاي كشور بوده كه با نهايي كردن طرح‌هاي ورزشي خود در اين حوزه، گزارش آنها را به تهران ارسال كرده است.

نصيري‌زاده با اشاره لحاظ شدن 120 ميليارد تومان براي قانون استفاده متوازن در استان، مجموع هزينه‌هاي جاري و عمراني استان را بيش از 630 ميليارد تومان ذكر كرد.

وي به اختلاف هزينه و درآمد استان كه باعث تصور اشتباه برخي افراد مبني بر امكان استقلال بودجه‌اي استان شده است، اشاره و در اين باره تصريح كرد: بودجه برخي از دستگاه‌هاي استان(بجز 32 دستگاه) به صورت ملي تامين مي‌شود و استان حتي با درآمد موجود توان پرداخت يارانه 45 ميليارد توماني استان در هر ماه كه به حدود 970 هزار نفر پرداخت مي‌شود را نيز ندارد و طرح موضوع استقلال بودجه‌اي استان اشتباه است.