جشن بزرگ مجریان میبدی در روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آیت الله حائری برگزار می شود. بام میبد : جشن بزرگ مجریان میبدی در روزهای پنجشنبه و جمعه ، دوم و سوم شهریور ماه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آیت الله حائری برگزار می شود. این جشن با حضور مژگان دستجردی مجری […]

جشن بزرگ مجریان میبدی در روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آیت الله حائری برگزار می شود.

بام میبد : جشن بزرگ مجریان میبدی در روزهای پنجشنبه و جمعه ، دوم و سوم شهریور ماه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آیت الله حائری برگزار می شود.

این جشن با حضور مژگان دستجردی مجری و گوینده توانمند صدا و سیمای استان یزد برگزار خواهد شد .

حضور هنرجویان با خانواده هایشان الزامی  و حضور عموم افتخار این بزم خواهد بود.

گفتنی است مراسم روز پنجشنبه مختص کودکان است و روز جمعه نیز مجریان در سطح بزرگسال به اجرا خواهند پرداخت و استعدادها و توانایی های خود را به معرض نمایش خواهند گذاشت .