پنجشنبه دوم شهریور همزمان با آغاز هفته دولت بزرگترین پروژه آبیاری نوین استان یزد با حضور مهندس محمود حجتی  وزیر جهاد کشاورزی افتتاح خواهد . بام میبد : مهندس صدر پور کوثری مدیر جهاد کشاورزی میبد اعلام کرد روز پنج شنبه در آغاز هفته دولت شهرستان میبد پذیرای وزیر جهاد کشاورزی در افتتاح بزرگترین پروژه آبیاری […]

پنجشنبه دوم شهریور همزمان با آغاز هفته دولت بزرگترین پروژه آبیاری نوین استان یزد با حضور مهندس محمود حجتی  وزیر جهاد کشاورزی افتتاح خواهد .

بام میبد : مهندس صدر پور کوثری مدیر جهاد کشاورزی میبد اعلام کرد روز پنج شنبه در آغاز هفته دولت شهرستان میبد پذیرای وزیر جهاد کشاورزی در افتتاح بزرگترین پروژه آبیاری نوین استان خواهد بود.

وی با اعلام این خبر افزود : طرح آبیاری کم فشار روستاهای محمد آباد و حجت آباد در سطح ۲۳۵ هکتار با هزینه سه و نیم میلیارد تومان اجرا گردیده است.