ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برنامه ای برای رفع مشکل بیکاری در شهرستان میبد در سطوح تحصیلکرده جامعه است.

بام میبد : دکتر دهقانی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی  در جلسه شورای اداری شهرستان میبد ضمن گرامیداشت یاد شهدا و امام شهدا ، یاد و خاطره شهید رجایی و شهید باهنر که هفته دولت به یاد آنها نامگذاری شده است ، را گرامی داشت و افزود : این هفته فرصتی است که غنیمت می شماریم و قدر دانی می کنیم از زحمات دولتمردانی که در طول سال برای مردم خدمت می کنند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای با اشاره به اینکه ، در میبد  بخش خصوصی جزء فعالترین بخش است ، افزود : شاید بیکاری در سطوح کارگری در میبد نسبت به جاهای دیگر کمتر باشد ، اما در سطوح تحصیلکرده ، مهندسین و کسانی که مدرک دکترا دارند که در این زمینه شهرستان میبد سرآمد می باشد ، مشکل بیکاری وجود دارد و باید برنامه ریزی برای این مسئله صورت بگیرد که یکی از این برنامه ریزی ها ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است .

وی در ادامه گفت : کلیات ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مجلس هم تصویب شد و باید تلاشی شود که در حوزه مسئولیت همه است که آن منطقه ویژه اقتصادی تصویب شود و تاکید داشته باشیم و فضایی را فراهم کنیم که دامنه اشتغال را در قشر تحصیل کرده چه خانمها و چه آقایان هم بالا ببریم .

دهقانی افزود : ما باید کاری کنیم که سرمایه گذاری بخش خصوصی را با همین تجربه ای که الان داریم ، با همان تجربه بیشتر جذب نمائیم ، اگر سرمایه گذاران ما که در طول سالهای گذشته اینجا کار کرده اند با زحمتهایی که خودشان کشیده اند و همینطور کارگرانشان در شهرکهای صنعتی و درآمدهایی که کسب می شود، کاری کنیم که این درآمدها در این شهرستان بماند، یک کار حداقلی کرده ایم ، بعد از این باید تلاش کنیم که آنها سرمایه گذاریهای یبیشتری در شهر میبد انجام دهند و از خارج شهرستان میبد هم سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در این شهر جذب شوند.

وی خاطر نشان نمود : باید یک وضعیت عالی و مطلوبی را جلوی چشم خود داشته باشیم که اگر به وضع موجود قانع شویم ، دچار روزمرگی می شویم و این یک آفت است برای کارمان ، ما باید بخواهیم یک افق و چشم انداز بسیار زیبا و عالی همیشه جلوی چشم خود داشته باشیم و به آن سمت حرکت کنیم.