چند روش برای پیچ دادن گیاه بامبو وجود دارد که اغلب در محیطهای گرم و مرطوب قابل اجرا هستند.

اصولا از وقتی این گیاه به صورت فرم داده شده عرضه شد ارزش اقتصادی پیدا کرد. چند روش برای پیچ دادن به این گیاه وجود دارد که اغلب در محیطهای گرم و مرطوب قابل اجرا هستند. زیرا در چنین محیطی گیاه با سرعت بیشتری رشد میکند و زمان لازم برای پیچ دادن کمتر است:

– گیاه را در محیط تاریکی پرورش دهید که نور پرشدت مصنوعی روی گیاه متمرکز شود (مانند یک لامپ هالوژن) سپس این نور حرکت می کند و گیاه در تعقیب نور حرکت مارپیچی انجام میدهد و ساقه فرم Spiral را مارپیچی پیدا می کند.

– گیاه را در قالبهای شفافی پرورش دهید که قابلیت باز شدن دارد ، وقتی گیاه در قالب پیچ داده شده رشد کرد و به شکل دلخواه رسید قالب را بردارید.

– گیاه را به طور مداوم با دست فرم دهید.

– منبع نور را فقط از یک جهت ثابت نگه دارید و هر روز گیاه را در ظرفش یچرخاننید ، چون گیاه خاصیت نور جذبی دارد و به طرف نور چرخش می کند،  این کار موجب پدیدار شدن حالت مارپیچی می شود.

– گیاه بامبو را به مدت طولانی حدود یک ماه خارج از آب ولی در شرایط رطوبتی 90درصد نگهداری  کنید . گیاه نمی‌میرد ولی بدنش نرم و منعطف می شود در این زمان بامبوها را به قالبها می‌بندند و دوباره به آن آب می دهند. وقتی آوندها دوباره بازسازی شدند گیاه سفت و محکم شده و حالت قالب را به خود می گیرد.

منبع : سمیه اسماعیلی کیا -گروه مروجین کشاورزی میبد/ https://t.me/joinchat/D1ZArEDSNtdY9NEAzFcKSA