با عرض تبریک به پذیرفته شدگان دبیرستان نمونه گل محمدی شهرستان میبد در کنکور سال 96 ، اسامی آنها را که به خوبی درخشیدند در اینجا ارائه می شود :

اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان گل محمدی میبد  در رشته علوم تجربی

الهام اسمعیل کمالی

زهرا برزگر بفرویی

فاطمه برزگر بفرویی نادر

فاطمه برزگر بفرویی حسن

مطهره برزگر بفرویی

پرستو پورحیدری نژاد

فاطمه جندقیان منفرد

مریم حاجی حسینی

فاطمه السادات حیدری یزدی

زهره خاکسار بفرویی

نسرین خدامی ندوشن

زهرا دشتی فیروز آبادی

مریم دهقانی پور ده آبادی

فرزانه دهقانی احمد آباد

فائزه رادمنش

فرشته رضایی حیدری

فاطمه زارع مهرجردی

زهرا زارعی محمود آبادی

راضیه سرافراز

فرشته شفیعی هفتادر

فاطمه صلاحی احمد آبادی

شکیبا فتح زاده

فاطمه فقیهی بیده

حانیه فلاح یخدانی

حنانه قربان زاده شریف آباد

مهدیه کریم زاده اردکانی

بهناز کلانتری

فائزه مومنی

نگار میزایی پور میبدی

فرناز تقی نسب

حمیده واقف زاده

این  اسامی قبول شدگان رشته تجربی از بین 31 دانش آموز دبیرستان نمونه گل محمدی میبد هستند که  دردانشگاههای مختلف پذیرفته شده اند و از این تعداد دانش آموز ، مریم دهقانی پور ده آبادی در رشته دندانپزشکی ، همچنین  فاطمه فقیهی بیده و شکیبا فتح زاده در رشته پزشکی در دانشگاههای کشور پذیرفته شده اند.

لازم به ذکر است حمیده واقف زاده از رتبه های پزشکی بوده است که دانشگاه فرهنگیان را برگزیده و پذیرفته شده است.

 

اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان نمونه گل محمدی میبد در  رشته علوم انسانی

نرگس آیگون

الهام برخورداری فیروز آبادی

فاطمه برزگر بفرویی

فاطمه برزگر بفرویی فضل الله

مهلا برزگر بفرویی

مهدیه زاکری

مهدیه رضایی

مهلا شاه محمدی مهر جردی

مهشید طالبی ترک آباد

عارفه فاضلی شورکی

مینا کلانتری خلیل آباد

نرگس السادات هاشمی زاده

از بین جمعیت کل پیش دانش اموزان رشته علوم انسانی  دبیرستان نمونه میبد که فقط چهارده نفر بودند ،  دو نفر انتخاب رشته نکرده و یک سوم باقیمانده  کلاس به اسامی الهام برخورداری فیروز آبادی ، مهدیه ذاکری ، مهدیه رضایی و نرگس السادات هاشمی نژاد در دانشگاه فرهنگیان  پذیرفته شده اند.

گفتنی است ، امسال نیز با وجود مدارس استعدادهای درخشان در کنار مدارس نمونه و کم شدن تعدادی از دانش اموزان مستعد مدرسه نمونه ، سایر دانش اموزان این اموزشگاه مانند همیشه خوش درخشیدند.