نمایشگاه و فروشگاه اقتصاد مقاومتی ، بسیج و کارآفرینی در شهرستان میبد در سالن شهید شیرودی با حضور مسئولین شهرستان شروع به کار نمود .

بام میبد : این نمایشگاه  عصر امروز به همت دفتر امور بانوان فرمانداری میبد ، اداره جهاد کشاورزی ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان بسیج سازندگی و مدیریت شهرک صنعتی جهان آباد این شهرستان در سالن شهید شیرودی شهرستان میبد و  با حضور مسئولین و با مشارکت کارآفرینان افتتاح شد.

گفتنی است این نمایشگاه تا روز 5 آذر دایر و ساعات بازدید از آن 16 الی 21 می باشد .

نمایشگاه شهید شیرودی واقع در خیابان امام ، یخدان ، روبروی فروشگاه کوروش است .