مدیر عامل هیئت مدیره شهرکهای صنعتی استان یزد : مهمترین ، مستحکم ترین و بهترین فضا برای کارآفرینی خانواده است.

سید مسعود عظیمی مدیر عامل هیئت مدیره شهرکهای صنعتی استان یزددر همایش کارآفرینی شهرستان میبد بیان کرد : ما لازم است قدرت ریسک کردن را از کودکی در فرزندان خود پرورش دهیم ، چون نمی توانیم چارچوب زندگی فرزند را در بیست سالگی برای کارآفرینی شکل دهیم ، فرزند ما باید در خانه تربیت شود و شخصیت او در مدرسه شکل بگیرد .

وی در ادامه با بیان اینکه پایه کارآفرینی ذهن خلاق ، ریسک پذیری ، تمایل به داشتن و استقلال است ، گفت : ما باید به فرزندان خود استقلال بدهیم .

مدیر عامل هیئت مدیره شهرکهای صنعتی استان یزد خاطر نشان نمود : مهمترین ، مستحکم ترین و بهترین فضا برای کارآفرینی خانواده است ، باید بچه ها را ساخت و گفتمان کارآفرینی را در خانه ها راه انداخت، همچنین اجازه داد فرزندان با ابزار های کارآفرینی در خانه آشنا شوند.

وی در ادامه گفت : اجازه دهید فرزندان ، شما را به چالش بکشند ، اگر سرمایه دار هستید ، اشکالی ندارد فرزند شما به عنوان مثال به کار ترشی درست کردن در خانه و فروش آن بپردازد ، خودتان باید از او خرید کنید ، با او معامله کرده و با چیدمان کردن وقت فرزند خود اجازه دهید برای خود درآمد زایی کند.