تصاویری از تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان میبد در مصلی حضرت آیت الله اعرافی

صبح امروز تجمع با شکوه بسیجیان در شهرستان میبد با حضور مسئولین در مصلی آیت الله اعرافی برگزار شد .