صبح امروز تجمع با شکوه بسیجیان در شهرستان میبد با حضور مسئولین در مصلی آیت الله اعرافی برگزار شد .