در جلسه ای توجیهی نکات قابل توجه در دستورالعمل ماده 26جهت پیشگیری و رفع مشکلات مربوط به صدور و تمدید مجوزهای مراکز غیر دولتی تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان میبد بیان گردید.

بام میبد : این جلسه که با حضور  فلاح رئیس اداره بهزیستی میبد  ، خلیلی نژاد مسئول پیشخوان دولت  و کریمی کارشناس مراکز غیر دولتی بهزیستی در اداره بهزیستی میبد برگزار گردید.

رعایت نکات دستورالعمل جدید ماده 26 ، کامل بودن پرونده های صدور و تمدید مراکز و موسسات غیردولتی ، جذب مشارکتهای مردمی و… از موارد مطرح شده در این جلسه توسط فلاح رئیس بهزیستی بود.

لازم به ذکر است در حال حاضر 60مرکز و موسسه غیردولتی با اخذ مجوز از بهزیستی در شهرستان فعال و در حال ارائه خدمات پیشگیری ، اجتماعی ، توانبخشی و… به همشهریان هستند.