رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميبد گفت: طرح اشتغال فراگير فرصت مناسبي براي تثبيت اشتغال موجود و راهكار مناسبي براي ايجاد اشتغال خرد و كلان است.

بام میبد : به نقل از روابط عمومي اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ميبد ، دومين جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان میبد به منظور هماهنگي بين اعضاء و تسريع در ارسال طرح هاي آماده شده دستگاه هاي اجرايي به كارگروه اشتغال ميبد و بررسي ميزان اشتغال ايجاد شده شهرستان در سال جاري و ثبت آن در سامانه رصد اشتغال برگزار شد.

در این نشست محمدجواد احمدي، معاون فرماندار میبد ضمن اشاره به تعيين و ارسال طرح هاي اولويت دار شهرستان به دستگاه هاي اجرايي افزود: با توجه به اينكه قبلا طرح هاي اولويت دار شهرستان به دستگاه هاي اجرايي ميبد ارسال شده، مديران دستگاه ها تمام تلاش خود را به كار گيرند تا طرح هاي متقاضيان را آماده و در جلسه هفته بعد اين كارگروه ارائه نمايند.

احمدي با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي شهرستان مكلفند طرح هاي اولويت دار را در بخشهاي ميراث فرهنگي و گردشگري، جهادكشاورزي، صنعت و خدمات را به بهترين وجه به اطلاع متقاضيان و شهروندان برسانند افزود: با توجه به ابلاغ سهم تسهيلات استان، همچنين فرصت اندك شهرستان ها در جذب اين منابع، دستگاه هاي اجرايي به منظور تسريع در روند اجراي طرح، يك نفر را به عنوان كارشناس آگاه و مطلع مشخص و ضمن معرفي به كارگروه اشتغال شهرستان، متقاضيان را در بدو ارائه درخواست توجيه و راهنمايي نمايند و پس از بررسي كارشناسانه، طرح ها را به كارگروه اشتغال ارسال نمايند.

در ادامه سيد احمد علائي، رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميبد با بيان اينكه طرح اشتغال فراگير فرصت مناسبي براي تثبيت اشتغال موجود و راهكار مناسبي براي ايجاد اشتغال خرد و كلان است افزود: سهم استان يزد از تسهيلات اشتغال فراگير، 277 ميليارد تومان است كه تاكنون حدود 88 ميليارد تومان آن به استان ابلاغ شده و دستگاه هاي اجرايي شهرستان بايد هرچه زودتر نسبت به معرفي طرح هاي متقاضيان به كارگروه اقدام تا سهم قابل قبولي از اين تسهيلات را جذب نمائيم.

رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميبد با اشاره به اينكه تسهيلات اشتغال فراگير در قالب تسهيلات سرمايه در گردش، طرح هاي توسعه اي و طرح هاي جديد به متقاضيان پرداخت مي شود افزود: اولويت شهرستان توسط دستگاه‌هاي اجرايي و ذيل رسته‌هاي شغلي پر اشتغال استان ابلاغي به دستگاه‌هاي اجرايي شناسايي شده و تمام تلاش براي طرح‌هايي كه بيشترين ظرفيت توليد و اشتغال را ايجاد مي‌كند، مي‌با شد.

علائي در ادامه با اشاره به آمار 37 درصدي ثبت شده در سامانه رصد اشتغال خاطر نشان كرد: با توجه سهميه اشتغال ابلاغ شده شهرستان و فرصت اندك باقيمانده تا پايان سال، دستگاه هاي اجرايي هرچه سريعتر نسبت به ثبت اطلاعات اشتغال ايجاد شده خود در سامانه رصد اقدام نمايند.