رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد از اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه با رویکردی جدید در کلیه روستاهای میبد خبر داد.

بام میبد : به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان میبد ؛ سید محسن فلاح در نشستی با حضور بخشدار و دهیاران و اعضاء شورای روستاهای بخش بفروئیه میبد در رابطه با طرح CBR بیان داشت : طرح CBR راهبردی در درون برنامه توسعه جامعه در جهت توانبخشی افراد معلول ، برابرسازی فرصت‌ها و الحاق اجتماعی معلولین، که از طریق تلاشهای مشترک معلولین، خانواده، جامعه و سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی اجرا می‌شود.

وی در ارتباط با هدف این طرح بیان داشت: طرح توان بخشى مبتنى بر جامعه با هدف شناسایی افراد معلول ، جهت ارائه خدمات توان بخشی و تامین وسایل مورد نیاز افراد معلول که به نهادهای ارائه دهنده خدمات دسترسی نداشته و یا از لحاظ مالی توانایی استطاعت آن ها را ندارند، اجرا می شود. از دیگر اهداف این طرح می توان به اطمینان دادن معلولان در مورد توانمندی‌هایشان، تأمین دسترسی افراد به خدمات عمومی و منظم، آموزش به خانواده‌ها و پیشگیری از انواع معلولیت‌ها ، تدارک فرصت‌ها برای حضور معلولان فعال در جامعه و موارد بوده است.

رئیس بهزیستی میبد در رابطه با اجرای این طرح در مناطق روستایی اظهار داشت : طرح یادشده در مناطق روستایی یا محروم با هدف شناسایی افراد معلول ، ارائه خدمات توان بخشی و تامین وسایل مورد نیاز آنها اجرا می شود که به نهادهای ارائه دهنده خدمات دسترسی نداشته یا از لحاظ مالی توانایی ندارند.

وی ابراز داشت: در واقع این طرح فرآیندی برای توسعه خدمات توان بخشی در سطح محلی و برابرسازی فرصت ها و افزایش حضور افراد دارای ناتوانی در جامعه است که از طریق مشارکت افراد معلول، خانواده های آنان، جامعه محلی، نظام بهداشتی- درمانی، آموزشی، حرفه ای، خدمات اجتماعی و بهزیستی اجرا می شود.

فلاح ادامه داد: این طرح در راستای خدمات دهی بهتر به نیازمندان تحت پوشش بهزیستی در سطح روستاها با همکاری تسهیل گران محلی، بهورزان، دهیاران، شوراها و سایر گروههای اجتماعی اجرا می شود.

وی تصریح نمود : در اجرای این طرح خدماتی که برای یک فرد معلول در روستا لازم است در زمینه های مختلف مانند درمان، اشتغال و تحصیل توسط تسهیل گران محلی ارائه می شود.

رئیس اداره بهزیستی میبد  با ذکر اینکه تسهیل گران رابطی بین افراد معلول و بهزیستی هستند ، افزود : تسهیل گران با همکاری شورا و دهیاری در هر روستا افراد معلول را شناسایی کرده و به آنها خدمات ارائه می دهند. از این رو با رویکردهای قبلی در زمینه توان بخشی که انجام خدمات را به افراد متخصص و در مراکز ویژه محدود می کردند، تفاوت های اساسی دارد.

فلاح یادآور شد: تسهیل‌گران محلی و میانی ، بهورزان، دهیاران ، خانه های بهداشت و مجتمع های روستایی از شرکای بهزیستی در اجرای این طرح هستند.

در ادامه مریم توکل کارشناس CBR به تشریح جزییات طرح از جمله معیارهای انتخاب تسهیلگر محلی ،تشکیل شورای توانبخشی روستا و صندوق شورای توانبخشی مبتی بر جامعه پرداخت .

وی  هدف از اجرای طرح را خدمت بیشتر و بهتر و استفاده از امکانات محلی برای معلولین روستایی عنوان نمود.

گفتنی است در این نشست  دهقانی به عنوان تسهیلگر میانی معرفی شد .

انتخاب و معرفی تسهیلگر محلی به بهزیستی میبد ، همکاری یا جامعه معلولین توسط دهیاری و اعضای شورای روستا ، تشکیل شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه در روستا و ارسال گزارش ان به بهزیستی میبد از جمله مصوبات این جلسه بود.