شهرداری های شهرهای میبد و نائین خواهر خواندگی این دو شهر را اعلام نمودند.

بام میبد : به نقل از  روابط عمومی شهرداری نایین در نشستی که عصر دیروز در دفتر شهردار نایین برگزار شد ؛  با توجه  به تاثیر چشمگیر ارتباط خواهرخواندگی بین شهرهای تاریخی در راستای شناخت هرچه بیشتر و با هدف تشریک مساعی متقابل و دوستی بین شهرها و نظر به تقویت روابط اقتصادی و مبادلات سودمند فرهنگی و گردشگری ، شهرداری های  نایین و میبد اقدام به برقراری روابط خواهرخواندگی نمودند.

مفاد این پیمان بدین به این می باشد:

ایجاد امکانات لازم در خصوص تبادل تجربیات و اطلاعات در زمینه معماری و شهرسازی ، امور زیربنایی شهری ، حفظ و احیاء میراث فرهنگی ، محیط زیست و بهداشت شهری ، حوادث غیرمترقبه و بحران های شهری.

مبادلات گسترده فرهنگی ، برگزاری هفته های فرهنگی و نمایشگاههای صنایع دستی ، بزرگداشت روز شهرها، نامگذاری نمادهایی در دو شهرب ه منظور تقویت دوستی و روابط فی مابین.

ایجاد بستر مناسب جهت ترویج و گسترش صنعت توریسم در ابعاد مختلف .

ایجاد فرصت های سرمایه گذاری ، توسعه زمینه های تجاری ، بازرگانی و صنعتی فی مابین در حوزه شهری .

تبادل هیئت های فی مابین و کارشناسی در راستای بهره گیری از دستاوردهای نوین مدیریت شهری فی مابین در قالب برگزاری کار گروه های آموزشی و فرصت های مطالعاتی